WITAMY NA STRONIE GMINNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W LUZINIE

 

Jesteśmy Gminnym Przedszkolem Publicznym w Luzinie.

 

Organem prowadzącym jest Rada Gminy Luzino.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.

Organizujemy działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki oraz wychowanie i opiekę.

 

Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty.

Każdy dzień jest nową przygodą.

Zabawa własnymi palcami, raczkowanie, stawianie pierwszych kroków, budowanie zamków z piasku, powtarzanie nowych słów, odkrywanie liter i liczb, wspólnie z rodzicami robienie zakupów, wspinanie się na murek, wszystkie te zajęcia są wyzwaniami dla małego człowieka i ich podjęcie napawa radością i dumą.

Rodzice i nauczyciele są towarzyszami podróży, mogą na co dzień być świadkiem radości i smutku nowych doświadczeń, strachu przed nieznanym i jego palącej ciekawości.

 

„Dziecko powinno rosnąć swobodnie jak drzewo. Należy się starać, aby grunt był zdrowy i pożywny, powietrze czyste, aby było dużo słońca i ciepła. Jeśli rodzice odejmują mu, zabraniają tego, czego charakter jego i natura wymagają, jeżeli nierozważnie obcinają wszystkie młode, zdrowe pędy dlatego jedynie, że wyrobili sobie inny ideał, którego ich dziecko może być wcieleniem, to ostatecznie otrzymują z rezultacie bojaźliwą, ostrzyżoną, karłowatą roślinkę zamiast wymarzonego ideału.”

(Janusz Korczak)

 

 

Oto nasze przedszkole:

 

SALA MALUSZKÓW

 

SALA STARSZAKÓW

 

OGRÓD PRZEDSZKOLNY

 

SZATNIA

 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA